Polityka prywatności Serwisu eStryszek.pl – Marketplace charytatywny

 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informujemy, że:

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Anna Bielicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Bielicka eStryszek Marketplace, nr NIP: 8741705672, nr REGON: 388460650 (dalej zwana Administratorem Danych).

  • W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem Danych pod adresem email: info@estryszek.pl

  • Administrator Danych przetwarza je na podstawie udzielonej przez Pana/Pani zgody w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie, o których w Regulaminie Serwisu eStryszek.pl –Marketplace charytatywny. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zarejestrowania się w Serwisie w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika, o którym mowa w Regulaminie Serwisu eStryszek.pl –Marketplace charytatywny.

  • W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3 Pana/Pani dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak:

   • Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa.

   • Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO)

   • W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do:

    • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

    • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

    • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO);

    • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)

    • przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)

    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 21 RODO);

    • wniesienia skargi na Administratora Danych do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.

  • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z Serwisu eStryszek.pl –Marketplace charytatywny oraz po zaprzestaniu korzystania przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora Danych do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed organami Państwa.

  • Administrator Danych w procesie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

 • Administrator Danych nie przekazuje ich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 • Pliki Cookies

 • Informujemy, że w Serwisie wykorzystywany jest mechanizm Plików Cookies (tzw. ciasteczek).

  • Stosowanie „Cookies”

   Mechanizm Cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu, a stosowany jest w następujących celach:

   • przechowywaniu informacji o ostatnio oglądanej kategorii przez Użytkownika Serwisu

    utrzymaniu sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie się logować.

   Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na ich użycie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki jego komputera (tabletu, telefonu).

   Wyłączenie mechanizmu cookies przez Użytkownika Serwisu.

   Użytkownik Serwisu może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies.

   Wyłączenie plików cookies może powodować ograniczenie bądź całkowitą niemożliwość korzystania z Serwisu.

 • Aktualizacja Polityki

  Z uwagi na dbałość o bezpieczeństwo danych Użytkowników oraz zmieniające się otoczenie prawne oraz techniczne Polityka Prywatności jest na bieżąco analizowana i aktualizowana.